\"Necestujeme, aby sme utiekli od života. Cestujeme, aby nám neutiekol život.\"

Cestovanie do neznáma. Nové miesta,  nové zážitky, noví ľudia. Slzy šťastia pri jedinečných okamihoch. Eufória z množstva zážitkov počas dlhých dní v cudzej krajine. Nekonečné pláže, morský vánok, ruch veľkomiest, či vietor vo vlasoch na lodi. A to jedlo.. Jedlo, na ktoré myslím ešte pár mesiacov po návrate na Slovensko. To je len zlomok toho, pre čo MILUJEM CESTOVANIE. 

Volám sa Martina Magulová a bývam kúsok od Trenčína. Naše zážitky zdieľam s nadšením so všetkými, ktorí sa radi inšpirujú pomocou fotiek, videí a článkov. Cestovateľský blog píšem od roku 2016, najaktívnejšia som na FacebookuInstagrame, kde pridávam aktuálne foto a videá do stories z našich výletov. Precestovala som veľkú časť Európy, mojou srdcovkou je USA, hneď by som opäť vybehla niekde do Ázie, asi NAJ zážitky mám zo safari v Keni, zbožňujem výletné lode, ale aj plavby plachetnicou. Rovnako nadšená som však aj z výletov po Slovensku. Máme tu toľko úžasných miest, kde sa zážitky vyrovnávajú tým zo zahraničia.

Od decembra 2016 cestujeme aj so synom Maťkom. Už od prvých mesiacov s nami lietal po svete a teraz je už veľký parťák na akýkoľvek výlet, cestovanie a dovolenku a teší sa na nové zážitky.

Travel to the unknown. New places, new experiences, new people. Tears of happiness at unique moments. Euphoria from many great moments during long days in a foreign country. Endless beaches, sea breeze, the hustle and bustle of the big cities, or the wind in the hair on the boat. And the food .. The food I'm thinking about a few months after returning to Slovakia. That's just a fraction of why I LOVE TO TRAVEL.

My name is Martina Magulová and I am a Slovak travelblogger. I enthusiastically share our experiences with everyone who likes to be inspired by photos, videos and articles. I have been writing the travel blog since 2016. I am most active on Facebook and Instagram, where I add photos and videos to stories from our trips. I have traveled a large part of Europe, my favourite country is USA, I would immediately run somewhere in Asia again, the best moments I experienced were at safari in Kenya, I enjoy much cruise ships, but also love sailing. However, I am equally excited about trips around Slovakia. We have so many amazing places where experiences are comparable to those from abroad.

We have also been traveling with my son Maťko since December 2016. He has been flying around the world with us since his first months and now he enjoys any trip, travel and vacation and is looking forward to new experiences.